LEVE de FOLKLORE: Doe mee en dans in november in Amersfoort!

In het Icoontheater in Amersfoort vindt op 19 november een dag plaats waarin de traditie van folklore/volksdansen in Nederland centraal staat.

Liefhebbers, zowel groepen als individuen zijn welkom om mee te doen aan workshops, optredens te verzorgen en te bekijken; en tot slot, samen een Dansbal te beleven. Deskundigen kunnen op verzoek optredens van groepen van advies dienen. En inspirerende coaches zijn paraat om dansers te begeleiden naar nieuwe manieren om Folklore levend te houden.

Het Platform Nederlandse Folklore en het Landelijk Overleg Levende Folklore organiseren deze dag, die mogelijk wordt dankzij een subsidie van het Fonds Cultuur Participatie

Voor meer informatie en aanmelding: bezoek de website www.platformnederlandsefolklore.nl en like op Facebook PlatformNederlandseFolklore. 

Flyer Platform Nederlandse Folklore