Nieuws uit de Federatie

Hier kunt u een beknopte weergave lezen wat er op 7 oktober jl. besproken is in het hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland.

  • De voorzitter Rob Posthumus is bezig het netwerk uit te breiden door middel van gesprekken met de commissaris van de koning van Gelderland en Overijssel.
  • Op 11 november bezoekt Watze Steensma namens de Federatie de bijeenkomst van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).
  • In het blad Folklore moet zoveel mogelijk informatieve kopij komen.
  • We moeten meer gebruik maken van de website en facebook.
  • Er zullen mensen benaderd worden voor de vacature secretaris en penningmeester.
  • De Federatie gaat een gesprek aan met IOV/Cioff.
  • 19 november is er een manifestatie van het Platform en Rob, onze voorzitter, gaat daar heen. Aald Hielpen moet daar dansen.
  • Ook gaan we discussiëren met de leden over het bestaansrecht van de Federatie.