Streekdrachten uit elke Nederlandse provincie staan het boek ‘De Laatste mode’

Onze Federatie kreeg via de uitgever ‘Uitgeverij Huys’ het verzoek om aandacht te geven aan het boek  ‘De Laatste mode’. We doen dat via het bijgaande persbericht en enkele pagina’s uit dit boek als een voorbeeld voor de inhoud.

Onlangs is het boek De Laatste Mode verschenen. Alle bekende en veel onbekende streekdrachten uit elke Nederlandse provincie staan in dit boek. Het geeft een uniek overzicht uit een periode waarbij kleding een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven. Een tijd waarin telefoon en televisie nog niet waren uitgevonden. Belangrijke mededelingen werden via de dorpsomroeper kenbaar gemaakt, persoonlijke nieuwtjes via kleding uitgewisseld. Verliefd, verloofd, getrouwd, beschikbaar of het verlies van dierbaren: bijna alles werd via kleding gecommuniceerd. Stond men er financieel goed voor of was men minder gefortuneerd, het was af te lezen aan het kleedgedrag. Het boek geeft een overzicht van een belangrijk onderdeel van Nederlands cultureel erfgoed, het laat onze voorouders zien in hun vertrouwde omgeving. Tegenwoordig komen streekdrachten steeds minder in het dagelijkse straatbeeld voor; in de nabije toekomst zal het niet meer mogelijk zijn plaats- en streekgenoten in dracht uit alle Nederlandse provincies in boekvorm te laten zien. Deze uitgave is gerealiseerd dankzij de medewerking van veel lokale deskundigen.

Fotograaf, art-director en uitgever Pim Smit is al tientallen jaren gefascineerd door tribale culturen wereldwijd. Vanaf 2018 heeft hij ook de Nederlandse cultuur van streekdrachten vereeuwigd, waarbij 37 drachten zijn beschreven en op een bijzondere manier gefotografeerd. Het rijk geïllustreerde boek bevat meer dan 600 foto’s. Te bestellen via uitgeverijhuys.nl.

400 pagina’s, hard cover, meer dan 600 foto’s, 21,5 x 30,5 cm. € 49,50.

Contactgegevens:

Pim Smit.Uitgeverij Huys, Cornelis Schuytstraat 68, 1071 JL Amsterdam

M 0638060387, T 020 4004469, E smithendriks@planet.nl

www.uitgeverijhuys.nl

 

Hierna staan er links naar enkele pagina’s uit dit boek.

Enkele pagina’s over de streekdrachten in Eemland

Enkele pagina’s over de streekdrachten in Friesland

Enkele pagina’s over de streekdrachten in Zaanstreek

Enkele pagina’s over de streekdrachten in Rijssen en Kampereiland

 

Steun bij problemen door Corona

Omdat het moeilijke tijden zijn voor verenigingen in de podiumkunsten, krijgen wij als koepelorganisatie steun van het LKCA. Dat heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie mogelijk gemaakt. Zo kunnen wij jullie als vereniging helpen.

Tot de zomer van 2021 ontvangen koepelorganisaties ondersteuning in de vorm van (in totaal zes) parttime medewerkers en werkbudgetten. Een van die medewerkers is Moniek IJzermans. Zij ondersteunt de FFGN bij de omgang met protocollen, de ontwikkeling van nieuw coronaproof (online) aanbod, de ontwikkeling van communicatie en de inzet van digitale middelen.

Het LKCA begeleidt haar daarin en zorgt voor onderlinge afstemming met de andere vijf disciplines. Ook als corona straks verslagen is, blijft het LKCA zich inzetten voor de folkloristische dansgroepen door samen met de zes ondersteuners een visie en aanpak te ontwikkelen over een meer structurele landelijke ondersteuning van het verenigingsleven.

Via onze nieuwsbrieven en andere berichten, houden we je natuurlijk op de hoogte over de laatste ontwikkelingen. Maar we horen ook graag van jullie. Dus heb je vragen of opmerkingen over corona gerelateerde zaken? Laat het ons weten via voorzitter@ffgn.nl of secretaris@ffgn.nl

We zijn als FFGN blij met de steun van LKCA!

Namens het Hoofdbestuur,

Rob Postumus, voorzitter

Nel Boersen, secretaris

Moniek IJzermans

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken ondersteunt het LKCA professionals die zich bezig houden met cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Het LKCA en het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn bezig met bekijken waar en hoe er behoefte is aan ondersteuning bij de landelijke amateur koepels in deze coronatijd.

Het FCP heeft daar budget voor beschikbaar en het LKCA inventariseert en helpt straks bij de ondersteuning. De ondersteuning zal bestaan uit personele inzet en een activiteitenbudget.