Steun bij problemen door Corona

Omdat het moeilijke tijden zijn voor verenigingen in de podiumkunsten, krijgen wij als koepelorganisatie steun van het LKCA. Dat heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie mogelijk gemaakt. Zo kunnen wij jullie als vereniging helpen.

Tot de zomer van 2021 ontvangen koepelorganisaties ondersteuning in de vorm van (in totaal zes) parttime medewerkers en werkbudgetten. Een van die medewerkers is Moniek IJzermans. Zij ondersteunt de FFGN bij de omgang met protocollen, de ontwikkeling van nieuw coronaproof (online) aanbod, de ontwikkeling van communicatie en de inzet van digitale middelen.

Het LKCA begeleidt haar daarin en zorgt voor onderlinge afstemming met de andere vijf disciplines. Ook als corona straks verslagen is, blijft het LKCA zich inzetten voor de folkloristische dansgroepen door samen met de zes ondersteuners een visie en aanpak te ontwikkelen over een meer structurele landelijke ondersteuning van het verenigingsleven.

Via onze nieuwsbrieven en andere berichten, houden we je natuurlijk op de hoogte over de laatste ontwikkelingen. Maar we horen ook graag van jullie. Dus heb je vragen of opmerkingen over corona gerelateerde zaken? Laat het ons weten via voorzitter@ffgn.nl of secretaris@ffgn.nl

We zijn als FFGN blij met de steun van LKCA!

Namens het Hoofdbestuur,

Rob Postumus, voorzitter

Nel Boersen, secretaris

Moniek IJzermans

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken ondersteunt het LKCA professionals die zich bezig houden met cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Het LKCA en het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn bezig met bekijken waar en hoe er behoefte is aan ondersteuning bij de landelijke amateur koepels in deze coronatijd.

Het FCP heeft daar budget voor beschikbaar en het LKCA inventariseert en helpt straks bij de ondersteuning. De ondersteuning zal bestaan uit personele inzet en een activiteitenbudget.

 

 

Folklore is fotogeniek (deel 1) inleiding en de Boalserter Skotsploegh

Onze folklore is fotogeniek. (Deel 1)

We gaan binnenkort starten met een fotoserie onder deze titel. Want door vrolijke en karakteristieke mensen, bonte kleuren, bijzondere plaatsen, actie en spontane gebeurtenissen heeft elke groep foto’s waarin dit tot uitdrukking komt. We vermelden hierbij alleen de bron van de foto’s en laten daarmee ruimte voor herkenning, fantasie en inspiratie.

Hieronder al vast een voorproefje met een mooie foto van de Boalserter Skotsploegh.

 

Het is nog nooit, nog nooit zo donker west of ‘t wer altied wal weer licht

Watze Steensma

Een fijne kerst, een goed uiteinde en een gezond Nieuwjaar. Deze wens was in vorige jaren welhaast een automatisme.

Nu, door de corona perikelen is het op dit moment toch anders. We moeten er nu echt zelf iets aan doen, dan bedoel ik niet, zelf koken in plaats van uit eten, maar dat we er zelf over moeten nadenken om er echt iets van te maken. Dit ook op het gebied van de gezondheid. Door “voorzichtig” te zijn in onze contacten kunnen we dit zelf beïnvloeden. Echter gezondheid is maar een deel van ons welzijn en we zijn er door corona achter gekomen dat we niet alleen het dansen missen maar ook en vooral ons “samenzijn”.

Gelukkig weten we een ding zeker: ook aan deze plaag komt een einde, of zoals de Groninger zanger Ede Staal het verwoordde: “Het is nog nooit, nog nooit zo donker west of ‘t  wer altied wal weer licht”. Dat past bij deze ook letterlijk donkere tijd, we gaan weer naar het licht toe met het vooruitzicht op een vaccin! Het coronavirus zal worden afgelost door het dansvirus en dan moeten wij er weer klaar voor zijn. Dit is een goed voornemen voor het nieuwe jaar:   onze conditie weer opvijzelen door te blijven bewegen. We hoeven hiervoor niet op subsidie of steun te wachten, ook in 2021 moeten we het zelf gaan doen! We kunnen dit en eren daarmee onze mensen die het niet hebben gered.

Veel succes en tot ziens in betere tijden.

Namens het hoofdbestuur

Watze Steensma