Cees Tempel is overleden

Op 4 november jl. is Cees Tempel uit Borne overleden op 78 jarige leeftijd. Cees was docent Nederlandse dans en een autoriteit in Nederland op het gebied van folkloristische dansen en muziek. Hij was voor velen een bron van informatie over de herkomst en de juiste uitvoering van dansen en de muzikale begeleiding. Lange tijd was hij een redactielid van het blad Folklore van de FFGN en bezocht vele optredens en festivals in binnen- en buitenland.

Mensen die we de laatste dagen gesproken hebben omschrijven Cees als iemand die begaan was met het dansen en hij was spontaan, eerlijk, resoluut en hij had altijd een duidelijke eigen mening.

 

Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, zodat zijn kennis doorgegeven kan worden, enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het overzicht dansprogramma district Oost, ‘Van Almelose tot Zelhemse kermis.’
  • Het boek ‘muziek en dans uit Oost-Nederland.’
  • De website ‘Stichting Toverbal.’
  • De lezing ‘Verdwaalde dansen.’

 

De bestuursleden van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

 

Het Klederdrachtmuseum sluit de deuren

De Federatie ontving een bericht van het Klederdrachtmuseum in Amsterdam, dat ze hun deuren sluiten. De aanleidingen hiervoor zijn de gevolgen van de anderhalve meter samenleving en het wegvallen van de inkomsten. Het is niet bekend of deze sluiting tijdelijk of definitief is.

Voor nog meer informatie zie de website: https://hetklederdrachtmuseum.nl/

 

Nel Boersen is geridderd

Schagen – Nel Boersen is de secretaris van het Hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. Ze is op vrijdag 3 juli benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dit vanwege haar inzet en verdiensten voor:

  • Voor de Westfriese Dansgroep Schagen was ze 6 jaar penningmeester, 6 jaar voorzitter en 24 jaar actief in de reiscommissie.
  • Voor het District West van de FFGN was ze 9 jaar secretaris.
  • Ze zit sinds 2008 in het Hoofdbestuur van de FFGN: van 2008 tot 2011 als secretaris, van 2011 tot 2015 als afgevaardigde van District West en vanaf 2015 weer als secretaris.
  • Voor de Filatelistenvereniging West-Friesland is al 13 jaar secretaris.
  • Ze is ook betrokken bij de plaatselijke politiek, voor het CDA sinds 2011 actief, eerst als secretaris en ze houdt nu de ledenadministratie bij.

Een mooie foto van Nel en Sam met de onderscheiding en bloemen.