Nieuws

Een overzicht van de recente nieuwsberichten.

Poster Nationale Folkloredag 2017

U kunt > hier < de poster downloaden, als PDF bestand, van de Nationale Folkloredag 2017 in Ulft.

Nieuwe Facebook-pagina van de Federatie

Sinds kort bestaat er een > nieuwe Facebook-pagina van de Federatie. <      

Rob Posthumus is de nieuwe voorzitter van onze Federatie

In de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017 is met algemene stemmen Rob Posthumus tot onze nieuwe voorzitter benoemd. Hij is burgemeester van Koggenland (Westfriesland) en beschermheer van de Spierdijker Dansers. De nieuwe voorzitter wil zich inzetten om verbindingen tot stand te brengen. Hij z … Lees verder

Dinie Hemmink gedecoreerd

Almelo – Dinie Hemmink van de folkloristische Dansgroep De Korenaer uit Almelo is op 26 april 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dinie heeft 40 jaar het secretariaat van de vereniging beheerd en ze is bijna 30 jaar dansleidster van de Korenaer geweest. Ze is nog steeds een actief dan … Lees verder

Nationale Folkloredag 2017

De Nationale Folkloredag 2017 vindt plaats op 16 september in Ulft en wordt georganiseerd door de Folkloristische Dansgroep De Dorsvlegels. Zie meer voor informatie op deze > Informatiepagina <. Op de foto de organisatoren van de Nationale Folkloredag 2017.    

Wat is er zo mooi aan om lid te worden van een dansgroep?

Er wordt over de gehele wereld, al sinds mensenheugenis, gedanst meestal tijdens feestelijke en officiële gelegenheden maar ook op spontane en informele momenten. Hierbij bestaan er de meest uiteenlopende vormen van dansen, kortom dansen is verankerd in de cultuur van alle volken.   De belangrijkste … Lees verder

Halve gesp gevonden bij de vuurtoren van Ameland

Bij de vuurtoren van Ameland in Hollum is jl. een halve gesp gevonden. Mogelijk is deze verloren door een deelnemer aan de Districtsdag of tijdens een ander evenement. Herkent u deze gesp, stuurt u dan even een e-mail naar secretaris@ffgn.nl, dan zorgen wij voor de contactgegevens van de vinder. … Lees verder

De beste wensen voor iedereen in 2017

Het bestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland wenst voor iedereen een gezond en vrolijk jaar. Ook in 2017 valt er voor onze groepen en natuurlijk voor het publiek weer veel te genieten.

E. Bosch-van de Kolkprijs voor streekdrachten 2014

De Stichting Nederlandse Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ reikt tenminste eens in drie jaar de E. Bosch-van de Kolkprijs uit aan een persoon of instantie die zich verdienstelijk maakt op het terrein van de streekdrachten. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3000, een onderscheid … Lees verder

Van Almelose tot Zelhemse kermis

In het kader van het Immaterieel Erfgoed heeft Cees Tempel een overzicht samengesteld van de dansen die worden uitgevoerd in District Oost van de Federatie. Om voor erkenning als Immaterieel Erfgoed in aanmerking te komen wordt een inventarisatie verwacht. Dankzij de medewerking van alle dansgroepen … Lees verder