Jaarvergadering FFGN 2018 in Maarsbergen

Maarsbergen, 7 april is in Nederland de eerste stralende lentedag en het is de dag van de Jaarvergadering 2018 van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. Het is in de Weistaar in Maarsbergen eerst  een weerzien van bekenden uit de wereld van onze folklore. Na de koffie vond de vergadering plaats waarin o.a. werd stil gestaan bij de Nationale Folkloredag 2018, zoals die in Soest wordt gehouden op 15 september as.

 

Na de vergadering was er een interessante lezing door Maurice Wery, over zijn werkzaamheden als conservator van het Prinsenhof in Delft en van het museum Hindeloopen in Hindeloopen. Hierbij werd ook duidelijk de rol van diverse vormen van Nederlandse folklore betrokken.

 

Op de foto het complete hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland, met vlnr Bram, Bennie, Jan, Rob, Nel, Rijk, Andries en Watze.

 

Hoofdbestuur FFGN