Koninklijke onderscheiding voor Toon Keurentjes (de Dörsvlègels)

Ulft – Op 26 April j.l. werd Toon Keurntjes mee gelokt naar de DRU Cultuurfabriek (inderdaad de plek waar de Folkloredag 2017 werd gehouden) in Ulft. Nog niets vermoedend trof hij daar familie en bekenden aan. Maar toen ook burgemeester Otwin van Dijk verscheen begon hem wat te dagen. De burgemeester had een drukke morgen, want 8 inwoners van zijn gemeente werden verblijd met een Koninklijke onderscheiding n.l. het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau.

Een lintje voor Toon Keurntjes (de Dörsvlègels)

4 Van de gedecoreerden werkten al vele jaren en nog steeds en meerdere dagen per week voor de Moeder Teresa Stichting in Ulft. Deze Stichting zet zich in voor hulp aan de allerarmsten in Roemenië. Vrachtwagens vol kleding en bouwmaterialen zijn inmiddels naar Roemenië gebracht. Onder de vele vrijwilligers bevindt zich ook Toon Keurentjes.

Sinds 2000 tot vandaag de dag nog steeds werkt Toon actief mee aan de inrichting en het onderhoud van de verzamelhallen en magazijnen. Hij ondersteunt het winkelklaar maken van de te verkopen kleding of de te verzenden kleding naar Roemenië. Ook is hij een aantal keren naar Roemenië geweest voor hulpverlening ter plekke of als hulp bij de bouw van de verzonden sobere woningen.

De folkloristische dansgroep de Dörsvlègels hebben eveneens al vele jaren van zijn vrijwilligerswerk mogen profiteren. Sinds 2006 zijn Toon en zijn vrouw Diny lid van de dansgroep. Vanaf 2009 is hij bestuurslid en vanaf 2010 tot heden penningmeester. Hij heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat de financiële situatie van de vereniging gezond is. Een extra verantwoordelijke taak was de regeling van de financiën rond de Nationale Folkloredag 2017.

Tenslotte is Toon nog actief voor de Oudheidkundige Vereniging (OVGG). In de werkgroep Boerentradities werkt hij actief mee aan het behouden van oude boerentradities en wel in het bijzonder het handmatig maaien en oogsten van graan, het dorsen ervan met de vlegel en het reinigen van het zaad met de wanmolen. Vele demonstraties worden verzorgd op oogstfeesten, markten, festivals en andere gelegenheden. Mede door de inzet van Toon blijft een stuk nostalgie en traditie behouden.

 

Op de foto Toon Keurntjes met zijn vrouw Diny.