Zonder muziek staat alles stil (deel 21) – Folkloristische Dansgroep ′t Aol′ Volk

Emmen – Op de foto de muzikanten van de Folkloristische Dansgroep ′t Aol′ Volk uit Emmen met hun accordeons. Naast de muzikanten links de Drentse vlag en rechts het vaandel van deze folkloristische dansgroep.

Albertje Steensma (alg.secr.) gaf ons de volgende toelichting bij de foto die u op de achtergrond kunt zien. In 1948, toen onze vereniging werd opgericht, was één van de voornaamste initiatiefnemers de heer H.T. Buiskool (1881-1956) (Hendrikus Tebbe Buiskool) Hij was geïnteresseerd in de geschiedenis van Z.O.-Drenthe en schreef daarover veel. Bij belangrijke evenementen van onze vereniging wordt zijn schilderij altijd opgehangen.

Muzikanten Aol Volk Emmen

Muzikanten van de Folkloristische Dansgroep ′t Aol′ Volk uit Emmen

Voor meer informatie zie de website: www.aolvolkemmen.nl