Zonder muziek staat alles stil (deel 35) – Folkloristische dansgroep Midden Twenthe

Delden –  Op de foto muzikanten van de Folkloristische dansgroep Midden Twenthe. Ze spelen op een Galanti, een Solona en een Martinucci accordeon. Samen met de passende achtergrond is dit een mooie foto.

 

Muzikanten Folkloristische dansgroep Midden Twenthe

Muzikanten Folkloristische dansgroep Midden Twenthe

 

De dansgroep is opgericht in het jaar 1947. Ze is opgericht door een groep enthousiastelingen met interesse voor folklore. De vereniging groeide uit tot een groep met momenteel 32 leden, dansende leden en muzikanten. In 1973 is de vereniging uitgebreid met een kindergroep de Rappe Klömpkes, die sinds de oprichting een eigen plaats in de vereniging heeft verworven. Maar door allerlei activiteiten en sporten voor kinderen was het helaas niet mogelijk de groep in stand te houden.

Het doel van onze vereniging is het in stand houden van de Twentse folklore, in de vorm van dans, zang, voordrachten, kledingshows en oude gebruiken. Het uitdragen van de Twentse volkscultuur proberen we te bereiken door het verzorgen van optredens op verzoek als ook op eigen initiatief in de Schaapskooi.

Tijdens de kledingshows laten we de gekleurde stadse kleding zien uit de tijd rond 1850 en zwarte kleding met knipmuts en klompen uit de tijd rond 1900-1910. Verder showen we trouwkleding (met bruidspaar) werk, daagse dracht en oogstkleding.

Onze leden dansen met veel enthousiasme. Daarnaast worden er ook nieuwe dansen aangeleerd. De dansgroep oefent wekelijks in de mooie schaapskooi van Twickel. Deze ruimte is destijds door de eigen leden gerenoveerd tot een prachtig clubgebouw, waar de vele uitvoeringen en Twentse Avonden tot stand komen.

Het vaandel is het symbool van onze vereniging. Dit vaandel draagt de dansen, de eikenboom en de glooiende omgeving van Delden uit.