Algemene Ledenvergadering FFGN 6 april 2019

De voorzitter Rob  Posthumus opende de Algemene Ledenvergadering met drie tikken op de grond met zijn Goastok, die hij bij zijn afscheid als burgemeester van de Federatie had gehad. Het was een rustige en plezierige vergadering. De sfeer was goed. Het Hoofdbestuur is bezig contacten te leggen met verenigingen in onze buurlanden zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en België. Zodra er meer bekend is, zullen de groepen dat horen. Ook is er intensief overleg met het Openluchtmuseum om nieuwe kansen te zoeken om de folklore te bedrijven.

De contributie blijft hetzelfde. De Nationale Folkloredag wordt op 21 september in Lievelde bij Erve Kots gehouden. In mei gaan de uitnodigingen de deur uit. Als een vereniging een project op gaat zetten met een landelijke uitstraling om de folklore onder de aandacht te brengen, dan kan men een beroep doen op financiële ondersteuning van de Federatie.

Els Blaak werd nog in het zonnetje gezet en mocht als definitief afscheid een bos bloemen in ontvangst nemen omdat ze 20 jaar voorzitter is geweest van district Oost en 15 jaar in het Hoofdbestuur heeft gezeten. Els was blij verrast.  4 april 2020 is de volgende Algemene Leden Vergadering van de FFGN.

Na de vergadering gaf Jan Riesewijk zijn kijk op de folklore. Hij gaf ons goede tips en wat je vooral niet moet doen om nieuwe, jongere leden te krijgen.