Nel Boersen is geridderd

Schagen – Nel Boersen is de secretaris van het Hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. Ze is op vrijdag 3 juli benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dit vanwege haar inzet en verdiensten voor:

  • Voor de Westfriese Dansgroep Schagen was ze 6 jaar penningmeester, 6 jaar voorzitter en 24 jaar actief in de reiscommissie.
  • Voor het District West van de FFGN was ze 9 jaar secretaris.
  • Ze zit sinds 2008 in het Hoofdbestuur van de FFGN: van 2008 tot 2011 als secretaris, van 2011 tot 2015 als afgevaardigde van District West en vanaf 2015 weer als secretaris.
  • Voor de Filatelistenvereniging West-Friesland is al 13 jaar secretaris.
  • Ze is ook betrokken bij de plaatselijke politiek, voor het CDA sinds 2011 actief, eerst als secretaris en ze houdt nu de ledenadministratie bij.

Een mooie foto van Nel en Sam met de onderscheiding en bloemen.