Steun bij problemen door Corona

Omdat het moeilijke tijden zijn voor verenigingen in de podiumkunsten, krijgen wij als koepelorganisatie steun van het LKCA. Dat heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie mogelijk gemaakt. Zo kunnen wij jullie als vereniging helpen.

Tot de zomer van 2021 ontvangen koepelorganisaties ondersteuning in de vorm van (in totaal zes) parttime medewerkers en werkbudgetten. Een van die medewerkers is Moniek IJzermans. Zij ondersteunt de FFGN bij de omgang met protocollen, de ontwikkeling van nieuw coronaproof (online) aanbod, de ontwikkeling van communicatie en de inzet van digitale middelen.

Het LKCA begeleidt haar daarin en zorgt voor onderlinge afstemming met de andere vijf disciplines. Ook als corona straks verslagen is, blijft het LKCA zich inzetten voor de folkloristische dansgroepen door samen met de zes ondersteuners een visie en aanpak te ontwikkelen over een meer structurele landelijke ondersteuning van het verenigingsleven.

Via onze nieuwsbrieven en andere berichten, houden we je natuurlijk op de hoogte over de laatste ontwikkelingen. Maar we horen ook graag van jullie. Dus heb je vragen of opmerkingen over corona gerelateerde zaken? Laat het ons weten via voorzitter@ffgn.nl of secretaris@ffgn.nl

We zijn als FFGN blij met de steun van LKCA!

Namens het Hoofdbestuur,

Rob Postumus, voorzitter

Nel Boersen, secretaris

Moniek IJzermans

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken ondersteunt het LKCA professionals die zich bezig houden met cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Het LKCA en het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) zijn bezig met bekijken waar en hoe er behoefte is aan ondersteuning bij de landelijke amateur koepels in deze coronatijd.

Het FCP heeft daar budget voor beschikbaar en het LKCA inventariseert en helpt straks bij de ondersteuning. De ondersteuning zal bestaan uit personele inzet en een activiteitenbudget.