Jaarvergadering 2022 van het District-Oost van de FFGN.

Op zaterdagmiddag 19 maart jl. was de jaarvergadering van het District-Oost van de FFGN. Dit vond plaats in het Zalencentrum De Haverkamp in Markelo.

Voorzitter Ria Broeze opende de vergadering, ze vertelde blij te zijn dat we na 2 lastige jaren, vanwege de gevolgen van Corona, met ons allen weer aan de slag kunnen gaan. De vaste agendapunten konden snel afgehandeld worden. Mooi was de mededeling dat de Nationale Folkloredag 2022 plaats gaat vinden in Burgum op 17 september. 

Inmiddels heeft ook de voorzitter van het Hoofdbestuur van de Federatie Rob Posthumus zich aangesloten bij de vergadering. De bijeenkomst ging verder om samen te brainstormen over ‘de toekomst’. Hierbij gaat het over de folklore in Nederland, de groepen die bij de Federatie zijn aangesloten en de rol die de Federatie hierbij kan spelen om de groepen te ondersteunen. Er werden 4 groepen gevormd om hierover verder te praten. Je merkt als deelnemer in zo’n groep dat je snel geïnspireerd wordt door de ideeën en ervaringen van anderen.

Alle op- en aanmerkingen werden verzameld en daarna besproken  door alle deelnemers. Rob Posthumus heeft hierbij de mening van het Hoofdbestuur toegelicht. De uitkomsten worden verder besproken tijdens de jaarvergadering van de Federatie in Soest op 2 april a.s., waarbij ook de groepen van andere districten aanwezig zullen zijn.