Jaarvergadering FFGN 2022 in Soest

Soest – Op zaterdag 2 april was de jaarvergadering van onze Federatie in Soest. Hierop is afscheid genomen van Bram Groothuis die opgevolgd wordt door Ina Eskes en van Bennie Bannink van District Oost. Als laatste is afscheid genomen van Watze Steensma en Andries Blom van district Noord. Andries kon op de jaarvergadering niet aanwezig zijn. Alle genoemde bestuurders, die tijdens deze vergadering officieel zijn gestopt, kregen de “FFGN-Federatiespeld.”

Verder is aangegeven dat district Noord, door ontbreken van opvolging en het stoppen van 2 folkloregroepen, zichzelf heeft opgeheven.

Het bestuur heeft besloten om in afgeslankte vorm door te gaan en de opengevallen plaatsen niet verder in te vullen.

Hierachter staan enkele foto’s van de vergadering.