Onze voorzitter Rob Posthumus is overleden

In Memoriam  Rob Posthumus, voorzitter FFGN 8 april 2017 – 9 mei 2022

Na zijn afscheid als burgemeester van Koggenland had hij een boerderij gekocht in Groenlo die nog in ongerepte staat was. Dat betekende verbouwen, maar daar zag hij niet tegenop maar naar uit. Daarnaast nam hij ook nog bestuurlijke taken op zich.

In 2017 trad Rob aan als voorzitter van de FFGN als opvolger van Gertjan Oplaat nadat Watze Steensma enige tijd als waarnemend voorzitter had vervuld.

Rob hield van besturen en was niet wars van verandering. Meegaan met de tijd en denken in mogelijkheden was zijn motto. Het stoppen van de achteruitgang van het ledenaantal wilde hij dan ook anders aanpakken dan eerder was geprobeerd. Een ANWB-model had hij voor ogen en legde ons uit hoe hij dat voor zich zag.  Hij liet je bij een vergadering rustig uitpraten en woog ieders standpunt af voordat hij er een samenvatting van maakte die het beste van alles verenigde.

Bij de laatste bestuursvergadering zagen we al dat het met zijn gezondheid minder ging, maar hij was nog vol goede moed en maakte plannen voor de toekomst. Ook op de ALV vertelde hij nog vol vuur over de weg die we moesten inslaan om weer een bloeiende organisatie te worden. Daarna heeft hij een afscheidsspeech gehouden voor Bram, Bennie en Watze niet wetende dat zijn eigen afscheid zo snel zou volgen. We verliezen in hem een passievolle man en wensen zijn nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de FFGN.

Een foto van Rob tijdens de Nationale Folkloredag 2019 bij Museum Erve Kots in Lievelde.