Bericht van de redactie van het blad Folklore

De redactie van het blad Folklore heeft de volgende mededeling.
Het is de bedoeling dat de kopij van het blad gestuurd wordt naar de contactpersonen van de districten. Hierna gaat het naar Bram Groothuis, daarna naar onze vormgever Dick van Stralen en daarna gaat het naar de drukker. Zie het lijstje hieronder.

Redactie Folklore
Hoofd- en eindredactie
Bram Groothuis
074-2424116
06-51291339
E-mail: redactie@ffgn.nl
a.b.groothuis@home.nl

Copy blad Folklore eerst naar redactie district inzenden.
redactieleden

Noord :
Watze Steensma
Tel: 0591 – 61 52 51
Email:albertje.watze@kpnplanet.nl

Oost:
Ina Eskes -Geltink
Tel:0575-553510
Email:eskesai@gmail.com

West:
Wim Dudink
Tel:0229 – 50 31 98
Email; secretaris@ffgn.nl
wpcm.dudink@quicknet.nl

Vormgeving:
Dick van Stralen

advertentiecoördinator
Jan Coster
Tel;053-5723748
E-mail:penningmeester@ffgn.nl