Benoeming erelid Watze Steensma.

Beste folkloristen,

op de jaarvergadering van de FFGN in Soest op 15 april j.l. is Watze Steensma benoemd tot erelid van de FFGN.

Het was voor mij een hele eer dat ik als waarnemend voorzitter Watze mocht toespreken en zeker voor iemand wiens toespraken altijd een dikke voldoende kregen. Zelf waardeer ik hem niet alleen voor datgene wat hij voor onze folklore heeft gedaan maar ook als mens heeft hij voor ons veel betekend.

Hij heeft zeker 40 jaar in het bestuur van Noord gezeten en al heel snel kwam hij als afgevaardigde van district Noord in het hoofdbestuur.

Zelf heb ik hem niet zo lang in het hoofdbestuur meegemaakt maar ik heb hem leren kennen als een eerlijk, oprecht en betrouwbaar persoon, een mens waar je op kon bouwen. De mails over en weer werden altijd snel en correct beantwoord. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat hij zeker belangstelling toonde hoe het iedereen thuis verging, altijd een kaartje op verjaardagen etc.

Zijn kennis op het gebied van folklore was ongekend. Watze je gaat het kalmer aan doen heel verstandig, maar met de mededeling dat  INDIEN WE JE NODIG HEBBEN, WE ALTIJD EEN BEROEP OP JE MOGEN DOEN. Ik spreek dan ook de wens uit dat je samen met Albertje nog vele jaren mag genieten in dat mooie Emmen.

Als er iemand een erelidmaatschap verdient is het Watze Steensma.

Oant Sjen

Rijk van Doorn
waarnemn=end voorzitter FFGN,