Meulenvelder en bekende Doesburger Freddy Vree krijgt erepenning

Freddy Vree heeft de erepenning van Doesburg ontvangen. De Doesburger was voorzitter van de folkloristische dansgroep De Meulenvelders en is lid van de Midwintergroep Doesburg en van Schutterij Oranje.

 

Vree was 35 jaar lang voorzitter van dansgroep De Meulenvelders, die dit jaar is gestopt. Hij speelde een belangrijke rol bij alle activiteiten van de vereniging in Doesburg, maar ook bij optredens in binnen- en buitenland.

Vree maakte zich tevens sterk voor de instandhouding van de folklore, kleding en historie van de streek. Van 1991 tot 2004 was hij lid van het districtsbestuur en vanaf 1995 lid van het hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland (FFGN)

Vree is een bekend gezicht in het Hanzestadje. Van 2002 tot 2022 was hij bestuurslid van Buurtvereniging Oranje, vanaf 2004 voorzitter. Daarnaast is Vree lid van de Midwintergroep Doesburg en van de Schutterij Oranje. In 2008 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.