Mevrouw Rikie Scholte van Mast-Koier gedecoreerd

Mevrouw Rikie Scholte van Mast-Koier is sinds 1987 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

  • Bij de Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers in Rekkenals lid van de kledingcommissie en vrijwilliger (1987 tot heden) en voorzitter (sinds 2019).
  • Bij de Stichting Natuurbad Rekken, voorheen Werkgroep Natuurbad Rekken, als vrijwilliger (1994 tot heden) en secretaris (2023 tot heden)
  • Bij de Vereniging Rekkens Volksfeest als vrijwilliger (2023 tot heden).
  • Bij de Folkloregroep Oost-Nederland als medeoprichter en penningmeester (2020 tot heden).

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Samen met haar echtgenoot.