ANBI status

De Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland beschikt over de ANBI status.

Naam
Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland
RSIN/fiscaal nummer
816035714
Contactgegevens

Dhr. W. Dudink (waarnemend secretaris)

Noorderuitweg, 35

1608 ea Wijdenes

Tel:
0229 - 50 31 98
06 - 18 11 09 12
E-mail:
wpcm.dudink@quicknet.nl
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer R. Posthumus
Waarnemend secretaris: Mevr. C.M. Boersen-Bergen
Waarnemend penningmeester: De heer J.H. Coster
Bestuurslid: De heer W.G. Steensma
Bestuurslid: De heer B. Bannink
Bestuurslid: De heer A.B. Groothuis
Bestuurslid: De heer R. van Doorn
Bestuurslid: De heer A. Blom
De bestuursleden van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland doen hun werkzaamheden pro deo. U kunt op de volgende documenten klikken voor meer informatie.
>> Beleidsplan
>> Jaarverslag 2019
>> Exploitatieoverzicht per 31 december 2019
 
>> Balans per 31 december 2019