Het was een mooie Nationale Folkloredag in Burgum

Het was een mooie Nationale Folkloredag in Burgum

(Op onze Facebookpagina staan nog meer foto’s)

Op zaterdag 17 september was het eindelijk zover, na enkele jaren dat deze dag niet plaats kon vinden hebben veel folkloreliefhebbers zich verzameld voor de Nationale Folkloredag 2022 in Burgum. Dit vond plaats in de mooie Friese plaats Burgum. De organisatie was in handen van de Eastergoa Skotser en er waren ongeveer 170 gasten aanwezig in Glintstra State.

De opening van deze dag werd gedaan door Pieter Antonides. Hierna kwam  burgemeester Jeroen Gebben, van de gemeente Tietjerksteradeel, aan het woord hij wenste iedereen een fijne dag. Rijk van Doorn, de (waarnemend) voorzitter van onze Federatie, stond even stil bij het overlijden van voorzitter Rob Posthumus. Hij vertelde dat het bestuur van de Federatie de ideeën van Rob concreet aan het uitwerken is. Dit gaat o.m. over  hoe we onze Nederlandse folklore goed onder de aandacht kunnen brengen van onze landgenoten. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met andere belangenorganisaties op het gebied van folklore, zoals het LKCA, en ook met organisaties in de ons omringende landen. De bij de FFGN aangesloten groepen zullen hierover via een nieuwsbrief geïnformeerd worden. Karlijn Vriend van het LKCA was tijdens deze dag ook aanwezig.

Verhalenverteller Age Veldboom kreeg het woord en presenteerde enthousiast zijn verhaal over Friesland met daarbij muziek, zang en veel humor. Hij nam ons mee langs Friese folkloristische onderwerpen: fierljeppen, skûtsjes, schippers, schaatsen, Elfstedentocht en kaatsen. Hij had diverse voorwerpen meegebracht want ‘Aan elk materiaal kleeft een verhaal’. We hebben samen een Shanty-lied gezongen, dat zijn typische schippersliedjes op het ritme van het zware werk op zeilschepen. De mooiste uitspraak van Age was ‘wie een vrouw haalt uit de krant, heeft van vrijen geen verstand’.

We kregen een lekkere en uitgebreide lunch die aan tafel werd uitgeserveerd. Hierna zijn we vertrokken naar Earnewâld (Eernewoude) waar o.a. het Skûtsjeuseum staat. We hebben hier een mooie boottocht gemaakt met het schip Marprinces, door het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’. Dit is een uniek natuurgebied met een afwisselend landschap van sloten, meertjes en mooie uitzichten tussen pittoreske dorpjes.

Na de terugkomst in Earnewâld zijn we weer naar Burgum gegaan voor het laatste deel van het uitgebreide programma van deze dag. Er kon samen gedanst worden begeleid door 3 accordeonspeelsters van de Eastergo Skotsers.

De dag werd afgesloten met een uitgebreid en smakelijk buffet. Kortom het was een prachtige dag, Eastergo Skotsers bedankt voor de hartelijke ontvangst en al het moois en lekkers dat jullie voor ons klaar hadden staan.

 

 

Een nieuwsbericht van het Hoofdbestuur

Beste folkloristen,

Afgelopen tijd heb ik als waarnemend voorzitter van de FFGN nagenoeg alle groepen aan de telefoon gehad. En wat me toch wel wat verbaasde is dat er nog vele groepen de schouders er onder willen en ook kunnen zetten en daar ben ik natuurlijk heel blij mee.

Natuurlijk zijn er wat groepen die door natuurlijk verloop hebben moeten stoppen. Vele gaan er samen met bevriende groepen om zo met elkaar toch nog 7 – 8 of zelfs meer paren op de been te brengen. Want het is voor mij, en zeker weten voor U allen, een voorrecht om met elkaar zo onze folklore naar buiten te brengen. Er zijn nu nog zo’n 27 groepen die actief zijn en al vele keren opgetreden hebben. Deze groepen kunnen binnenkort op een financiële  ondersteuning rekenen mede mogelijk gemaakt door het LKCA om hun groepen meer onder de aandacht te brengen.

Onlangs mochten wij als Soester Boerendansgroep, De Klepperman van Elleven en de Eemlanddansers op ”De dag van de dans” optreden in Schagen. Hulde aan de organisatie daar ter plekke alles was top geregeld.

Binnenkort hebben wij weer een gesprek met Stichting Levende Folklore om maar eens te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen, want een ding is voor mij zeker wij als FFGN moeten om ons heen kijken ons versterken met andere  groeperingen om ons heen om zo onze passie nog een aantal jaren uit te dragen. Ook voor het verkrijgen van subsidie is dit een must.

Ik hoop vele van U te mogen ontmoeten op de Folkloredag in Burgum, ik kijk er naar uit.

gr Rijk van Doorn.

Nieuwsbericht over de Nationale Folkloredag 2022

Hallo folklore vrienden,

Hierbij een bericht van de Eastergoa Skotsers uit Burgum betreffende de Nationale Folkloredag op 17 September 2022.

Naar aanleiding van ons contact met het hoofdbestuur van de FFGN even het volgende bericht:

Het hoofdbestuur heeft besloten om ons een extra financiële ondersteuning te geven om deze dag te organiseren waardoor de eigen bijdrage voor deze dag kan worden verlaagd. De bijdrage voor deze dag was € 42,50 maar wordt € 30,00 per persoon. De personen die zich hebben opgegeven en betaald krijgen het te veel betaalde bedrag terug.

Zijn er nog mensen die deze dag mee willen beleven voor deze prijs dan graag opgeven vóór 22 juli 2022

Met vriendeliijke groeten bestuur Eastergoa Skotsers,
Burgum 9 juli 2022.

Kom je ook naar de Nationale Folkoredag 2022?

Beste folkloristen,

Er staat weer een Nationale Folkloredag op het programma. De afgelopen twee  jaar hebben we door corona geen Folkloredag kunnen vieren. We hopen, en eigenlijk verwachten wij, velen van U te mogen begroeten daar in Burgum.

Stel de organisatie daar niet teleur en komt allen naar de Nationale Folkloredag 2022 op 17 september. Het is altijd mooi om elkaar na een lange tijd weer te ontmoeten en we hebben elkaar ongetwijfeld veel te vertellen. En als uitgaanstip is een dagje Terschelling zeer aan te bevelen.

Vriendelijke groet, namens het Hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland,

Rijk van Doorn

Onze voorzitter Rob Posthumus is overleden

In Memoriam  Rob Posthumus, voorzitter FFGN 8 april 2017 – 9 mei 2022

Na zijn afscheid als burgemeester van Koggenland had hij een boerderij gekocht in Groenlo die nog in ongerepte staat was. Dat betekende verbouwen, maar daar zag hij niet tegenop maar naar uit. Daarnaast nam hij ook nog bestuurlijke taken op zich.

In 2017 trad Rob aan als voorzitter van de FFGN als opvolger van Gertjan Oplaat nadat Watze Steensma enige tijd als waarnemend voorzitter had vervuld.

Rob hield van besturen en was niet wars van verandering. Meegaan met de tijd en denken in mogelijkheden was zijn motto. Het stoppen van de achteruitgang van het ledenaantal wilde hij dan ook anders aanpakken dan eerder was geprobeerd. Een ANWB-model had hij voor ogen en legde ons uit hoe hij dat voor zich zag.  Hij liet je bij een vergadering rustig uitpraten en woog ieders standpunt af voordat hij er een samenvatting van maakte die het beste van alles verenigde.

Bij de laatste bestuursvergadering zagen we al dat het met zijn gezondheid minder ging, maar hij was nog vol goede moed en maakte plannen voor de toekomst. Ook op de ALV vertelde hij nog vol vuur over de weg die we moesten inslaan om weer een bloeiende organisatie te worden. Daarna heeft hij een afscheidsspeech gehouden voor Bram, Bennie en Watze niet wetende dat zijn eigen afscheid zo snel zou volgen. We verliezen in hem een passievolle man en wensen zijn nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de FFGN.

Een foto van Rob tijdens de Nationale Folkloredag 2019 bij Museum Erve Kots in Lievelde.

Erelid en oud-voorzitter van de FFGN Wim Hilhorst is overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat, ons erelid en oud-voorzitter, Wim Hilhorst op 88 jarige leeftijd is overleden.

Op 15 mei aanstaande zou hij samen met zijn echtgenote Truus hun 60 jarig huwelijk vieren, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Ondanks het feit dat hij geen voorzitter meer was, onderhield hij met velen nog warme contacten. Bij de laatste ALV van de Federatie op 2 april in Soest kwam hij nog langs om bekenden te ontmoeten.

 

Jaarvergadering FFGN 2022 in Soest

Soest – Op zaterdag 2 april was de jaarvergadering van onze Federatie in Soest. Hierop is afscheid genomen van Bram Groothuis die opgevolgd wordt door Ina Eskes en van Bennie Bannink van District Oost. Als laatste is afscheid genomen van Watze Steensma en Andries Blom van district Noord. Andries kon op de jaarvergadering niet aanwezig zijn. Alle genoemde bestuurders, die tijdens deze vergadering officieel zijn gestopt, kregen de “FFGN-Federatiespeld.”

Verder is aangegeven dat district Noord, door ontbreken van opvolging en het stoppen van 2 folkloregroepen, zichzelf heeft opgeheven.

Het bestuur heeft besloten om in afgeslankte vorm door te gaan en de opengevallen plaatsen niet verder in te vullen.

Hierachter staan enkele foto’s van de vergadering.

’t Aol’ Volk Emmen tentoonstelling “Pracht in Dracht”

Emmen – Van 30 april t/m 26 juni heeft  ’t Aol’ Volk – Emmen, een tentoonstelling in het CBK-gebouw (Centrum Beeldende Kunst) in het Rensenpark (vroegere dierentuin) in Emmen. In een aantal weekenden besteden de verschillende commissies van ’t Aol’ Volk aandacht aan hun activiteit.

==> Weekendprogrammering: 1 mei en 7-8 mei

==> Weekendprogrammering: 14-15 mei en 21-22 mei

==> Weekendprogrammering: 28-29 mei en 4-5 juni

==> Weekendprogrammering: 11-12 juni en 25-26 juni

 

 

 

Jaarvergadering 2022 van het District-Oost van de FFGN.

Op zaterdagmiddag 19 maart jl. was de jaarvergadering van het District-Oost van de FFGN. Dit vond plaats in het Zalencentrum De Haverkamp in Markelo.

Voorzitter Ria Broeze opende de vergadering, ze vertelde blij te zijn dat we na 2 lastige jaren, vanwege de gevolgen van Corona, met ons allen weer aan de slag kunnen gaan. De vaste agendapunten konden snel afgehandeld worden. Mooi was de mededeling dat de Nationale Folkloredag 2022 plaats gaat vinden in Burgum op 17 september. 

Inmiddels heeft ook de voorzitter van het Hoofdbestuur van de Federatie Rob Posthumus zich aangesloten bij de vergadering. De bijeenkomst ging verder om samen te brainstormen over ‘de toekomst’. Hierbij gaat het over de folklore in Nederland, de groepen die bij de Federatie zijn aangesloten en de rol die de Federatie hierbij kan spelen om de groepen te ondersteunen. Er werden 4 groepen gevormd om hierover verder te praten. Je merkt als deelnemer in zo’n groep dat je snel geïnspireerd wordt door de ideeën en ervaringen van anderen.

Alle op- en aanmerkingen werden verzameld en daarna besproken  door alle deelnemers. Rob Posthumus heeft hierbij de mening van het Hoofdbestuur toegelicht. De uitkomsten worden verder besproken tijdens de jaarvergadering van de Federatie in Soest op 2 april a.s., waarbij ook de groepen van andere districten aanwezig zullen zijn.