Onze voorzitter Rob Posthumus is overleden

In Memoriam  Rob Posthumus, voorzitter FFGN 8 april 2017 – 9 mei 2022

Na zijn afscheid als burgemeester van Koggenland had hij een boerderij gekocht in Groenlo die nog in ongerepte staat was. Dat betekende verbouwen, maar daar zag hij niet tegenop maar naar uit. Daarnaast nam hij ook nog bestuurlijke taken op zich.

In 2017 trad Rob aan als voorzitter van de FFGN als opvolger van Gertjan Oplaat nadat Watze Steensma enige tijd als waarnemend voorzitter had vervuld.

Rob hield van besturen en was niet wars van verandering. Meegaan met de tijd en denken in mogelijkheden was zijn motto. Het stoppen van de achteruitgang van het ledenaantal wilde hij dan ook anders aanpakken dan eerder was geprobeerd. Een ANWB-model had hij voor ogen en legde ons uit hoe hij dat voor zich zag.  Hij liet je bij een vergadering rustig uitpraten en woog ieders standpunt af voordat hij er een samenvatting van maakte die het beste van alles verenigde.

Bij de laatste bestuursvergadering zagen we al dat het met zijn gezondheid minder ging, maar hij was nog vol goede moed en maakte plannen voor de toekomst. Ook op de ALV vertelde hij nog vol vuur over de weg die we moesten inslaan om weer een bloeiende organisatie te worden. Daarna heeft hij een afscheidsspeech gehouden voor Bram, Bennie en Watze niet wetende dat zijn eigen afscheid zo snel zou volgen. We verliezen in hem een passievolle man en wensen zijn nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de FFGN.

Een foto van Rob tijdens de Nationale Folkloredag 2019 bij Museum Erve Kots in Lievelde.

Erelid en oud-voorzitter van de FFGN Wim Hilhorst is overleden

Ons bereikte het droeve bericht dat, ons erelid en oud-voorzitter, Wim Hilhorst op 88 jarige leeftijd is overleden.

Op 15 mei aanstaande zou hij samen met zijn echtgenote Truus hun 60 jarig huwelijk vieren, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Ondanks het feit dat hij geen voorzitter meer was, onderhield hij met velen nog warme contacten. Bij de laatste ALV van de Federatie op 2 april in Soest kwam hij nog langs om bekenden te ontmoeten.

 

Jaarvergadering FFGN 2022 in Soest

Soest – Op zaterdag 2 april was de jaarvergadering van onze Federatie in Soest. Hierop is afscheid genomen van Bram Groothuis die opgevolgd wordt door Ina Eskes en van Bennie Bannink van District Oost. Als laatste is afscheid genomen van Watze Steensma en Andries Blom van district Noord. Andries kon op de jaarvergadering niet aanwezig zijn. Alle genoemde bestuurders, die tijdens deze vergadering officieel zijn gestopt, kregen de “FFGN-Federatiespeld.”

Verder is aangegeven dat district Noord, door ontbreken van opvolging en het stoppen van 2 folkloregroepen, zichzelf heeft opgeheven.

Het bestuur heeft besloten om in afgeslankte vorm door te gaan en de opengevallen plaatsen niet verder in te vullen.

Hierachter staan enkele foto’s van de vergadering.

’t Aol’ Volk Emmen tentoonstelling “Pracht in Dracht”

Emmen – Van 30 april t/m 26 juni heeft  ’t Aol’ Volk – Emmen, een tentoonstelling in het CBK-gebouw (Centrum Beeldende Kunst) in het Rensenpark (vroegere dierentuin) in Emmen. In een aantal weekenden besteden de verschillende commissies van ’t Aol’ Volk aandacht aan hun activiteit.

==> Weekendprogrammering: 1 mei en 7-8 mei

==> Weekendprogrammering: 14-15 mei en 21-22 mei

==> Weekendprogrammering: 28-29 mei en 4-5 juni

==> Weekendprogrammering: 11-12 juni en 25-26 juni

 

 

 

Jaarvergadering 2022 van het District-Oost van de FFGN.

Op zaterdagmiddag 19 maart jl. was de jaarvergadering van het District-Oost van de FFGN. Dit vond plaats in het Zalencentrum De Haverkamp in Markelo.

Voorzitter Ria Broeze opende de vergadering, ze vertelde blij te zijn dat we na 2 lastige jaren, vanwege de gevolgen van Corona, met ons allen weer aan de slag kunnen gaan. De vaste agendapunten konden snel afgehandeld worden. Mooi was de mededeling dat de Nationale Folkloredag 2022 plaats gaat vinden in Burgum op 17 september. 

Inmiddels heeft ook de voorzitter van het Hoofdbestuur van de Federatie Rob Posthumus zich aangesloten bij de vergadering. De bijeenkomst ging verder om samen te brainstormen over ‘de toekomst’. Hierbij gaat het over de folklore in Nederland, de groepen die bij de Federatie zijn aangesloten en de rol die de Federatie hierbij kan spelen om de groepen te ondersteunen. Er werden 4 groepen gevormd om hierover verder te praten. Je merkt als deelnemer in zo’n groep dat je snel geïnspireerd wordt door de ideeën en ervaringen van anderen.

Alle op- en aanmerkingen werden verzameld en daarna besproken  door alle deelnemers. Rob Posthumus heeft hierbij de mening van het Hoofdbestuur toegelicht. De uitkomsten worden verder besproken tijdens de jaarvergadering van de Federatie in Soest op 2 april a.s., waarbij ook de groepen van andere districten aanwezig zullen zijn. 

Jubilarissen bij de Schaddenrieders

Featured

De folkloristische dansgroep de Schaddenrieders uit Enschede heeft onlangs haar jubilarissen gehuldigd. Door de corona was de huldiging voor enkelen uitgesteld, tot dat men weer een repetitieavond mocht gaan houden.

Het waren 5 leden die 25 jaar lid zijn en 1 lid welke 10 jaar lid is. De leden die 25 jaar de folklore uitoefenen kregen de zilveren jubileumspeld, een oorkonde en een bloemetje uitgereikt. Dit waren Martin de Groot, Martin en Elly Bergman, Gerrit en Coby van Os en Belinda Bergman is 10 jaar lid en ze werd hiervoor bedankt doormiddel van een bos bloemen.

De jubilarissen samen op de foto!

Kerst- en nieuwjaarswensen van het Hoofdbestuur van de FFGN

Watze SteensmaMede Folkloristen,

Bijgaand de kerst- en nieuwjaarskaart van onze Federatie met de beste wensen voor 2022. Op de kaart een aantal tafereeltjes uit betere tijden, tijden waarin we actief konden zijn. Daar lijkt het momenteel niet op met opnieuw een lockdown. Wellicht noodzakelijk voor ons eigen welzijn, maar voor het verenigingsleven weer erg “down”. Helaas bestaat er voor dit effect geen boosterprik en moeten we er mee leven.

Rest ons alleen de hoop op betere tijden, slechter kan het eenvoudig niet en we zien uit naar de voorjaarswalsen en de oogstdansen en hopen die weer te mogen tonen. Voor nu: neem geen risico en broed op een enthousiaste hervatting, onze voorouders hebben uiteindelijk de Spaanse griep er ook onder gekregen!

Namens het hoofdbestuur
Watze Steensma

Onze dansleiders: deze keer Coby Meijer van Wi’j Eren ’t Olde

Dansleiders zijn onmisbare mensen in onze folkloristische groepen, denk maar aan:

 • het oefenen van het bestaande dansprogramma
 • minder vaak uitgevoerde dansen toch blijven oefenen zodat ze niet verdwijnen
 • nieuwe dansen introduceren
 • het opleiden van nieuwe dansers
 • aandacht voor de presentatie om het aantrekkelijk te maken voor het publiek

We maken een serie artikelen over onze dansleiders. Deze keer stellen we Coby Meijer voor, ze is dansleidster van de Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde uit Velswijk.

Coby woont met Joop op een prachtige locatie in het mooie buitengebied van de gemeente Bronckhorst. Ze werd al op jonge leeftijd betrokken bij onze folklore, haar ouders waren ook lid van Wi’j Eren ’t Olde. Als op de boerderij het vee weer naar buiten ging, dan werd alles schoongemaakt en kon er op de deel geoefend worden. Coby en Joop hebben samen met veel plezier een aantal jaren meegedanst bij Wi’j Eren ’t Olde. Coby kan enthousiast vertellen over dansen en vooral over de mooie kleding die we dragen.

Toen dansleidster Willy Luimes stopte, nam Coby haar taak over en ze doet dit inmiddels al ruim 30 jaar. Ze volgde een aantal seizoenen de dansleiderscursussen van de FFGN. Het meest heeft ze geleerd van Monique Landman, het gaat hierbij vooral om op een juiste manier de wals- en polkapassen te kunnen zetten. En om dit aan andere mensen over kunnen te brengen. Dit is de basis om mooi te kunnen dansen en maakt het leren van nieuwe dansen gemakkelijker.

De wekelijkse oefenavonden worden altijd goed voorbereid, soms maakt ze hiervoor de danspassen in de keuken tijdens het eten koken. Er is een schema, waardoor alle dansen van Wi’j Eren ’t Olde gedurende het oefenseizoen aan de beurt komen. Ze heeft de eigenschap om aan dansers uit te kunnen leggen waarom er iets fout gaat, vaak heeft dit te maken dat er aan een dans of een dansfiguur met het verkeerde been wordt begonnen.

We hebben gevraagd welke dansen ze zelf mooi vindt, ze noemt enkele dansen die iets herkenbaars uitbeelden zoals: de Frühlingsbote als een mooie sierlijke dans, maar ook een vierparen-dans zoals de Mölle en een vrolijke dans zoals de IJspolka. Coby doet ook mee tijdens optredens en kledingshows.

We komen ook met Coby aan de praat over folkloristische dansen in de komende jaren. Ze vertelt dat de aandacht voor onze plaatselijke folklore vroeger groter was. Het lid worden een folkloristische dansgroep lag daarom meer voor de hand dan tegenwoordig. De aandacht van mensen is in de loop van de jaren verschoven naar sport, sociale contacten en grote evenementen. Coby noemt een aantal namen van folkloristische groepen die inmiddels niet meer bestaan. De gevolgen van onvoldoende aanwas worden merkbaar, waardoor het voor groepen lastig is om aantrekkelijke optredens te kunnen blijven doen. Als ook een keer ‘dragende mensen’ wegvallen zullen delen van onze Nederlandse folklore kunnen verdwijnen.

Bij Wi’j Eren ’t Olde betekent dit voor iedereen, zoveel als mogelijk meedoen tijdens oefenavonden, het opleiden van nieuwe dansers en aandacht voor de presentatie. Soms worden bestaande dansen iets aangepast, waardoor iedereen mee kan blijven doen.

Coby bedankt voor je bijdrage aan deze serie.

Folkloristische zang-en dansgroep Aald Hielpen viert in 2022 haar 110 jarig jubileum

> Kijk eens wat een mooi bericht !!! <

Op 23 oktober 1912 werd in Hindeloopen de vereniging “oud Hindeloopen” opgericht. Deze vereniging is de grondlegger van de huidige  folkloristische zang- en dansgroep “Aald Hielpen”. In het jubileumjaar 2022 wordt elke maand een activiteit georganiseerd.

Aanvangstijden en locaties worden later bekend gemaakt, zijn er vragen stuur dan een e-mail naar info@aaldhielpen.nl

Meer informatie vindt u op de website www.aaldhielpen.nl/

 • Zondag 23 januari 2022 (Lezing Sits en workshop “wat kan ik met Sits” mmv WH Glashouwer en Th. Adriaanse)
 • Zondag 13 februari 2022 (Voorstelling “Auke Wiebes” (van een hylper bruiloft, en fantastische grootschipper en een reis naar de Russische tsaar)
 • Zondag 13 maart 2022 (Balfolk)
 • Zaterdag 9 april 2022 (Opening tentoonstelling 110 jaar Aald Hielpen in Museum Hindeloopen en aanbieden fotoboek 110 jaar Aald Hielpen)
 • Zaterdag 14 mei 2022 (Vervolg van de Sits workshop en presentatie van de gemaakte sitsproducten)
 • 4/5/6 juni 2022 (Internationaal Folklore Festival Hylpen)
 • Juli (Avondwandeling door Hylpen)
 • Zondag 18 September 2022 (Lezing Hylper taal)
 • Zaterdag 15 oktober 2022 (Feestavond 110 jaar Aald Hielpen. Voor leden, oud-leden, donateurs en iedereen die Aald Hielpen een warm hart toedraagt)
 • Vrijdag 18 November 2022 (Hylper dag. Feest der Hylper cultuur voor de jeugd)
 • Zaterdag 10 December 2022 (18de -eeuwse wintermarkt)