Bestuur Federatie en Districten

Hoofdbestuur

Voorzitter

Dhr. R. Posthumus

Tel:
06 - 10 15 17 12
E-mail:
voorzitter@ffgn.nl
Waarnemend secretariaat

Mevr. C.M. Boersen-Bergen

Tel:
0224 - 29 02 43
E-mail:
secretaris@ffgn.nl
Waarnemend penningmeester

Dhr. J.H. Coster

Tel:
053 - 572 37 48
E-mail:
penningmeester@ffgn.nl
Afgevaardigden District Noord
dhr. W.G. Steensma
dhr. A. Blom
Afgevaardigden District Oost
dhr. A.B. Groothuis
dhr. B.H. Bannink
Afgevaardigde District West
dhr. R. van Doorn

Districten

West

Noord- en Zuid-Holland en Utrecht

Secretariaat

Mevr. I. Blokker

Tel:
06 - 25 46 61 70
E-mail:
secretaris.district.west@ffgn.nl
Voorzitter

Dhr. R. van Doorn

Tel:
035 - 533 88 82
E-mail:
voorzitter.district.west@ffgn.nl

Noord

Friesland, Groningen en Drenthe

Secretariaat

Dhr. W. Steensma (tijdelijk)

Tel:
0591 - 61 52 51
E-mail:
secretaris.district.noord@ffgn.nl
Voorzitter

Dhr. W. Steensma

Tel:
0591 - 61 52 51
E-mail:
voorzitter.district.noord@ffgn.nl

Oost

Gelderland en Overijsel

Secretariaat

Mevr. I. Eskes - Geltink

Tel:
06 - 19 50 06 26
E-mail:
secretaris.district.oost@ffgn.nl
Voorzitter

Mevr. Ria Broeze-van der Kolk

Tel:
06 - 12 84 23 82
E-mail:
voorzitter.district.oost@ffgn.nl

Zuid

Brabant, Limburg en Zeeland

Contactpersoon

Dhr. C. Schouls

Tel:
0118 - 62 57 50
E-mail:
medioburgum@zeelandnet.nl

Adviseurs FFGN

Dans

Mevr. E. Korf

Tel:
0345 - 47 32 39
E-mail:
ekorf@tiscali.nl
Groepen

Dhr. A. Genger

Tel:
053 - 461 11 27
http://www.albertofolklor.nl
E-mail:
albertgenger@home.nl

Redactie Folklore

Adressen redactie Folklore