Bestuur Federatie en Districten

Hoofdbestuur

Voorzitter

Dhr. R. van Doorn (waarnemend voorzitter)

Tel:
035 - 533 88 82
06 - 45 86 65 94
E-mail:
voorzitter@ffgn.nl
Secretaris

Dhr. W. Dudink (waarnemend secretaris)

Noorderuitweg, 35

1608 ea Wijdenes

Tel:
0229 - 50 31 98
06 - 18 11 09 12
E-mail:
wpcm.dudink@quicknet.nl
Penningmeester

Dhr. J.H. Coster (waarnemend penningmeester)

Tel:
053 - 572 37 48
E-mail:
penningmeester@ffgn.nl
Afgevaardigde District Oost

Mevr. I. Eskes

Afgevaardigde District West

dhr. R. van Doorn

Districten

West

Noord- en Zuid-Holland en Utrecht

Secretariaat

Mevr. I. Blokker

Tel:
06 - 25 46 61 70
E-mail:
secretaris.district.west@ffgn.nl
Voorzitter

Dhr. R. van Doorn

Tel:
035 - 533 88 82
E-mail:
voorzitter.district.west@ffgn.nl

Noord

Friesland, Groningen en Drenthe

Contactpersoon

Dhr. W. Steensma (tijdelijk)

Tel:       0591 – 61 52 51

E-mail:                secretaris.district.noord@ffgn.nl

Oost

Gelderland en Overijsel

Secretariaat

Mevr. I. Eskes - Geltink

Tel:
06 - 19 50 06 26
E-mail:
secretaris.district.oost@ffgn.nl
Voorzitter

Mevr. Ria Broerze - van der Kolk

Hoge Hexel

Tel:
06 - 12 84 23 82
E-mail:
riabroerze1952@gmail.com

Zuid

Brabant, Limburg en Zeeland

Contactpersoon

Dhr. C. Schouls

Tel:
0118 - 62 57 50
E-mail:
medioburgum@zeelandnet.nl

Adviseurs FFGN

Dans

Mevr. E. Korf

Tel:
0345 - 47 32 39
E-mail:
ekorf@tiscali.nl
Groepen

Dhr. A. Genger

Tel:
053 - 461 11 27
http://www.albertofolklor.nl
E-mail:
albertgenger@home.nl

Redactie Folklore

Adressen redactie Folklore