Mevrouw Rikie Scholte van Mast-Koier gedecoreerd

Mevrouw Rikie Scholte van Mast-Koier is sinds 1987 actief voor de samenleving en ontvangt een onderscheiding voor de volgende verdiensten:

 • Bij de Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers in Rekkenals lid van de kledingcommissie en vrijwilliger (1987 tot heden) en voorzitter (sinds 2019).
 • Bij de Stichting Natuurbad Rekken, voorheen Werkgroep Natuurbad Rekken, als vrijwilliger (1994 tot heden) en secretaris (2023 tot heden)
 • Bij de Vereniging Rekkens Volksfeest als vrijwilliger (2023 tot heden).
 • Bij de Folkloregroep Oost-Nederland als medeoprichter en penningmeester (2020 tot heden).

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Samen met haar echtgenoot.

Ria Broeze gedecoreerd

Ria Broeze (71 jaar) uit Hoge Hexel

Verdiensten:

 • Bestuurslid Stichting Fundatie voor Hervormden 2013 tot heden
 • Voorzitter Stichting Vier de Vrijheid 2019 tot heden
 • Voorzitter Stichting Historische Kring Wederden 2014-2023
 • Voorzitter werkgroep Stichting Vossenbosch 2018 tot heden
 • Bestuurslid Streektaalorganisaties Nedersaksisch Taalgebied 2014 tot heden
 • Bestuurslid PCOB en Senioren Wierden
 • Voorzitter FFGN district -oost 2020 tot heden
 • Stichting herstel kleine historische elementen 2023

En hele mooie opsomming van de werkzaamheden van Ria Broeze waardoor ze tot ridder in de orde van Oranje-Nassau is benoemd.

Wim Dudink gedecoreerd

Wim Dudink was jarenlang actief bij de Oranjevereniging in Wijdenes met de organisatie van activiteiten. Ook was hij vanaf 1990 tot 1995 penningmeester en tot 2010 voorzitter van de gymnastiekvereniging WSW. Tijdens de Ironman is hij actief als verkeersregelaar. De vergoeding komt ten goede aan de Westfriese Dansgroep. Sinds 2001 is hij vrijwilliger van de ‘Oud West-Friese Dansgroep’. Wim is een stimulerend kracht in de dansgroep en ook presentator bij de optredens van de dansgroep zowel in binnen- als buitenland.

Wim is sinds 2014 bestuurslid en sinds 2021 secretaris van de Federatie Folkloristische Groepen Nederland (FFGN).  Wim is als bestuurslid afgevaardigde van Wijdenes in district West van de FFGN. Bij de FFGN zijn op heden zo’n 35 folkloregroepen aangesloten en deze moeten van tijd tot tijd worden voorzien van de nodige informatie via nieuwsbrieven.

 

 

Joke en Bennie Bannink 50-jarig huwelijksfeest

Meulenvelder en bekende Doesburger Freddy Vree krijgt erepenning

Freddy Vree heeft de erepenning van Doesburg ontvangen. De Doesburger was voorzitter van de folkloristische dansgroep De Meulenvelders en is lid van de Midwintergroep Doesburg en van Schutterij Oranje.

 

Vree was 35 jaar lang voorzitter van dansgroep De Meulenvelders, die dit jaar is gestopt. Hij speelde een belangrijke rol bij alle activiteiten van de vereniging in Doesburg, maar ook bij optredens in binnen- en buitenland.

Vree maakte zich tevens sterk voor de instandhouding van de folklore, kleding en historie van de streek. Van 1991 tot 2004 was hij lid van het districtsbestuur en vanaf 1995 lid van het hoofdbestuur van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland (FFGN)

Vree is een bekend gezicht in het Hanzestadje. Van 2002 tot 2022 was hij bestuurslid van Buurtvereniging Oranje, vanaf 2004 voorzitter. Daarnaast is Vree lid van de Midwintergroep Doesburg en van de Schutterij Oranje. In 2008 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Kinderdansdag

Dit evenement is afgelast. 

Stichting Levende Folklore organiseert op zaterdag 16 maart in Ede een voorstelling met kinderdansgroepen. Zij zullen in kostuum een korte demonstratie geven van dans

Bedankt Karlijn

Tijdens de coronacrisis zijn vele groepen zonder optredens komen te  zittenen en kregen bijna geen inkomsten. Gelukkig hebben alle verenigingen een kleine ondersteuning ontvangen en enkele  festivals een bijdrage vanuit het FFGN. Samen met het LKCA hebben we onze aanvraag voor steun bij het ministerie ingediend. Deze is gehonoreerd en daarbij heeft Karlijn Vriend ons prima bijgestaan om alles op de juiste manier aan te leveren. Daarom hebben we haar als dank hiervoor een bloemetje gebracht!