Folkloristische zang-en dansgroep Aald Hielpen viert in 2022 haar 110 jarig jubileum

> Kijk eens wat een mooi bericht !!! <

Op 23 oktober 1912 werd in Hindeloopen de vereniging “oud Hindeloopen” opgericht. Deze vereniging is de grondlegger van de huidige  folkloristische zang- en dansgroep “Aald Hielpen”. In het jubileumjaar 2022 wordt elke maand een activiteit georganiseerd.

Aanvangstijden en locaties worden later bekend gemaakt, zijn er vragen stuur dan een e-mail naar info@aaldhielpen.nl

Meer informatie vindt u op de website www.aaldhielpen.nl/

 • Zondag 23 januari 2022 (Lezing Sits en workshop “wat kan ik met Sits” mmv WH Glashouwer en Th. Adriaanse)
 • Zondag 13 februari 2022 (Voorstelling “Auke Wiebes” (van een hylper bruiloft, en fantastische grootschipper en een reis naar de Russische tsaar)
 • Zondag 13 maart 2022 (Balfolk)
 • Zaterdag 9 april 2022 (Opening tentoonstelling 110 jaar Aald Hielpen in Museum Hindeloopen en aanbieden fotoboek 110 jaar Aald Hielpen)
 • Zaterdag 14 mei 2022 (Vervolg van de Sits workshop en presentatie van de gemaakte sitsproducten)
 • 4/5/6 juni 2022 (Internationaal Folklore Festival Hylpen)
 • Juli (Avondwandeling door Hylpen)
 • Zondag 18 September 2022 (Lezing Hylper taal)
 • Zaterdag 15 oktober 2022 (Feestavond 110 jaar Aald Hielpen. Voor leden, oud-leden, donateurs en iedereen die Aald Hielpen een warm hart toedraagt)
 • Vrijdag 18 November 2022 (Hylper dag. Feest der Hylper cultuur voor de jeugd)
 • Zaterdag 10 December 2022 (18de -eeuwse wintermarkt)

 

 

 

Verslag presentatie jubileumboek 75 jaar Folkloristische dansgroep De Plaggenmeijers

Op 12 sept. 2021 was het dan eindelijk zover.

Na een periode van brainstormen, eindredacteur vinden, taken verdelen en archieven doorspitten ligt er een prachtig jubileumboek. Vooral door de aansturing van Peter Rutgers, amateurhistoricus en schrijver van meerdere boeken, is het een informatief boek geworden over de geschiedenis van onze dansgroep, maar ook van Rekken en de folklore in het algemeen.

Gepland was een Folkloristisch Festival in het prachtige Openluchttheater van Eibergen. Verschillende groepen hadden hun medewerking al toegezegd, maar door de Corona moesten de plannen gewijzigd worden. Uiteindelijk wordt besloten de presentatie in besloten kring te laten plaatsvinden.

Het eerste exemplaar van het boek wordt tijdens deze presentatie overhandigd aan de burgemeester van Berkelland, de heer Joost van Oostrum.

Onze  voorzitter Rikie Scholte van Mast vertelt over de geschiedenis van De Plaggenmeijers, de eerste reizen, de festivals en over de kinderdansgroep De Drèjtöllekes. Het samen schrijven van dit boek koste veel energie en tijd, maar was ook leerzaam. Het is de inzet van de ereleden en leden die deze geschiedenis gevormd hebben en het schrijven van dit boek mogelijk gemaakt hebben.

Burgemeester Joost van Oostrum geeft aan dat folklore verbroedering en verbondenheid betekent. Het is belangrijk om de geschiedenis en cultuur van de streek waar je woont is te bewaren. Het dansen zelf is niet zijn ding, maar hij zou wel mee willen als tolk, zoals ook in de eerste jaren vertegenwoordigers van de gemeente mee gingen op reis.

De voorzitter Federatie Folkloristische Groepen Nederland de heer Rob Posthumus uit zijn bewondering voor het prachtige boek waarin zoveel geschiedenis van onze folklore wordt beschreven. Hij geeft aan dat we als dansgroepen moeten meegaan met onze tijd om bestaansrecht te behouden en nieuwe leden te werven.

Het is belangrijk nieuwe wegen in te slaan en noemt het leggen van contact met inwoners van andere landen die in onze streek komen wonen. Verbinding zoeken met andere culturen. Ook het zoeken naar andere mensen die de folklore kunnen promoten. Hierbij wordt de naam Bennie Jolink genoemd.

Laatste spreker van deze middag is de heer Peter Rutgers (eindredacteur). Hij vertelt over de onderlinge samenwerking van de auteurs en de verschillende ideeën over de inhoud van het boek. Evenals Louis van Gaal moest hij de auteurs op één lijn krijgen. Dit leidde tot meningsverschillen en strubbelingen, maar heeft uiteindelijk geleid tot dit prachtige boek, waar de folklore trots op mag zijn.

Met dank aan alle auteurs en medewerkers die deze presentatie tot een succes maakten, sluit onze voorzitter het officiële gedeelte. Aansluitend wordt nog gezellig nagepraat onder het nuttigen van een drankje en hapje.

Het jubileumboek is prachtig geworden en we zijn er trots op, maar deze middag heeft ons er ook bewust van gemaakt dat we onze folklore breder bekend moeten maken en op een andere manier moeten uitdragen. Niet meer alleen onze standaard dansen, maar er een boeiend programma van maken met zang, verhalen en sketches. Misschien kostuums uit latere tijden toevoegen, zodat meer verscheidenheid ontstaat.

Met de laatste zin uit het jubileumboek wil ik dit verslag graag afsluiten nl:

De jubilerende Plaggenmeijers hebb’n de schadd’n nog neet dreuge. Hol de bene d’r onder en de gang d’r in!

Namens De Plaggenmeijers

Hendrien Temmink

Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers – 75 jaar!

Op zondag 12 september 2021 viert de Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers uit Rekken – vanwege de coronamaatregelen op een bescheiden wijze – zijn 75-jarig jubileum met onder andere de aanbieding van het jubileumboek in Café Kerkemeijer in Rekken. Het café waarin het 75 jaar geleden allemaal begon.

Op 10 oktober 1945, slechts vijf maanden na het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd in dat café de Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers opgericht. Hij behoort daarmee tot de tien oudste folkloristische dansgroepen van Nederland. Woonden die eerste leden allemaal in Rekken, nu komen zij uit een veel groter gebied: Dinxperlo, Eibergen, Groenlo, Haaksbergen, Lichtenvoorde, Neede, Rekken en Winterswijk. Bijna vijftig leden, waarvan de helft actief danst en musiceert: de Driekusman, de Hoksebarger, de Rekkense boerendans, de Duitse polka, de Almelose kermis, de Donauwals en vele rondedansen, polka’s en walsen meer.

Van 1987 tot 2013 – een kwart eeuw – bestond ook een kinderdansgroep, De Drèjtöllekes. Al met al hebben die afgelopen 75 jaar 212 volwassenen en 177 kinderen deze dansfolklore uitgedragen. Daartoe traden zij op in binnen- en buitenland. Over de grens 76 keer – soms tot ver voorbij Moskou. En zelf ontvingen zij in het Openluchttheater Eibergen tussen 1970 en 2005 tijdens twaalf internationale festivals maar liefst zestig buitenlandse folkloristische dansgezelschappen. In dát theater zouden De Plaggenmeijers met vijf andere dansgroepen zondag 12 september 2021 na zestien jaren weer terug zijn, ware het niet dat – evenals vorig jaar – ook nu weer de maatregelen rond het coronavirus zo’n grootse viering onmogelijk maken.

Kon eerder de voor oktober 2020 geplande viering van het jubileum in het Openluchttheater Eibergen niet doorgaan, een bescheiden viering vindt nu plaats op zondag 12 september 2021 in Café Kerkemeijer in Rekken. De toegang is vanwege de coronamaatregelen helaas alleen voor de eigen leden en genodigden. Pers wordt verzocht zich vooraf aan te melden bij het secretariaat.

 • Programma van de boekpresentatie op zondag 12 september 2021
  14:00-14:30 uur Locatie Café Kerkemeijer open voor ontvangst van leden en genodigden met koffie/thee en iets lekkers.
  14:30-14:35 uur Opening en welkom door de ceremoniemeester Hermien Temmink, lid van De Plaggenmeijers.
  14:35-14:45 uur Toespraak door de voorzitter van De Plaggenmeijers, Rikie Scholte van Mast-Koier.
  14:45-15:00 uur Overhandiging van het eerste exemplaar van het jubileumboek door de voorzitter van De Plaggenmeijers, Rikie Scholte van Mast-Koier aan de burgemeester van de gemeente Berkelland, Joost van Oostrum.
  15:00-15:15 uur Toespraak door Rob Posthumus, voorzitter van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland.
  15:15-15:30 uur Peter Rutgers, amateurhistoricus en eindredacteur van het jubileumboek spreekt over ‘het boek achter het boek’.
  15:30 uur Afronding door de ceremoniemeester Hendrien Temmink, uitreiking van de boeken aan de leden, ereleden en genodigden.
  Aansluitend gezellig samenzijn met een drankje en hapje.

Dansen op veilige afstand in Coronatijd

De volgende 10 filmpjes bieden wij vanuit de FFGN, de overkoepelende belangenbehartiger voor onze vaderlandse folklore, aan al onze groepen aan. U ziet hoe u vanuit bestaande dansen op een andere manier toch kunt dansen op veilige afstand! En …..er weer plezier aan beleven! We willen onze dansgroepen hiermee een steuntje in de rug geven om de draad weer op te pakken en ondanks de lastige tijden weer fijn met elkaar te kunnen dansen. Veel succes en veel plezier!

Het gehele pakket is via de volgende links te bereiken:

 1. Een introductiefilm met Rob Posthumus en Herman Bouman.
 2. Het Youtube-kanaal van de FFGN waar deze en eerdere films te zien zijn.
 3. De dansbeschrijvingen van alle 10 dansen om te downloaden.

De dansen worden uitgevoerd door de Folkloristische dansgroep de Iesselschotsers uit Steenderen. De films zijn gemaakt door Bas Cornelissen (zegmaarnietsmeer.nl).

 

Namens het hoofdbestuur van uw Federatie voor Folkloristische Groepen in Nederland
Rob Posthumus, voorzitter
Nel Boersen, secretaris

PS
Hebt u zich al aangemeld voor onze Nationale Folkloredag? Doen!! We ontmoeten elkaar op 18 september in Burgum.