Download pagina

Op deze pagina is bedoeld om bestanden uit te wisselen. Tenzij anders is vermeld, zijn deze teksten eigendom van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland (FFGN) en mogen worden gelezen door iedereen wie dat wil. Worden teksten als geheel of gedeeltelijk overgenomen door derden, dan is het verplicht om de bron te vermelden.

 

d.d. 06/03/2022 Artikel        > De jeugd betrekken bij onze folklore  

d.d. 23/10/2019 Presentatie > Reclame maken voor onze eigen dansgroep 

d.d. 03/12/2018 Boek          > Van Almelose tot Zelhemse Kermis  (Gepubliceerd met toestemming van Cees Tempel)