Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland

Het goede nieuws is dat 2022 weer een mooie folkloristische zomer is.

Levende historie, met respekt en plezier gebracht!

  • Dans, zang en kleding van vroeger gebracht door ca. 49 aangesloten groepen, die ieder uit eigen regionale historie putten.
  • Korte optredens – avondvullende programma’s
  • Optredends “om de hoek” – reizen naar festivals in binnen- en buitenland
  • Veel plezier voor jong en oud, zowel voor uitvoerenden als publiek

De doelstelling

De doelstelling van de Federatie is het opwekken van begrip voor- en belangstelling in- de oude Nederlandse volkscultuur en de bevordering daarvan, met name zoals deze volkscultuur tot uiting komt in muziek en dans, volkskunst, streektaal, ambacht, gildewezen, spel en sport.

Federatie aktiviteiten

  • Stimulering van scholing met als doel kwaliteitsverbetering.
  • Uitgeven van richtlijnen en adviezen.
  • Toetsen bij aanvragen voor lidmaatschap.
  • Belangenbehartiging en coordinatie.
  • Onderhouden van kontakten met andere organisaties werkzaam op het gebied van Folklore en historie.